• 530 20 40 30
 • ul.Stargardzka 17, Goleniów
 • 530 20 40 30
 • info@przedszkole-goleniow.pl
 • info@przedszkole-goleniow.pl

Opis żłobek

Niepubliczny Żłobek PUCHATEK funkcjonuje od 01.09.2012r.

SALE- posiada dwie przestronne sale, do każdej z nich przypisane są sanitariaty oraz pomieszczenia, gdzie przechowywane są osobiste rzeczy dzieci.

PLAC ZABAW- przestronny, w pełni ogrodzony plac zabaw daje możliwości do codziennej zabawy na świeżym powietrzu, w przyjemnym i bezpiecznym otoczeniu.  

KUCHNIA- wyśmienita, smaczna kuchnia, gdzie posiłki przygotowywane są na bieżąco według potrzeb dzieci gwarantuje odpowiedni dobór produktów, właściwą wartość energetyczną i odżywczą oraz sprzyja wyrabianiu dobrych nawyków żywieniowych. Organizacja posiłków zabezpiecza równomierną podaż energii w ciagu dnia i odpowiada na potrzeby dziecka. Dzieciom podawane jest I i II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

KADRA- nasza kadra to wykwalifikowane osoby, które z pasją i zaangażowaniem pracują z dziećmi. Wspierają ich rozwój motoryczny, inetelektualny oraz społeczno-emocjonalny. Zatrudnione opiekunki posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Stale podnoszą własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pedagogiki zbawy, emocji, rozwoju dziecka.

 

ZAJĘCIA-

 

Poniedziałek jest dniem zabaw dowolnych. Czas ten poświęcony jest na łagodne wprowadzenie dzieci w rytm codziennych zajęć. Osoby prowadzące dostosowują się w swoich działaniach do preferencji dzieci.

 Wtorek to dzień zajęć plastycznych. W tym czasie podejmowane są różnorakie działania wspierające aktywność twórczą dziecka.

Środa –dzień poświęcony ćwiczeniom rozwoju mowy i komunikacji interpersonalnej. Poświęcony jest również zabawom z językiem angielskim. Dzieci stopniowo oswajają się z językiem obcym, zapamiętują proste słownictwo, uczą się piosenek oraz uczestniczą w różnych grach i zabawach językowych.

Czwartek to dzień z muzyką i tańcem. Osoby prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką.

Piątek jest dniem sportu. Przeprowadzane zajęcia zapewniają dzieciom niezbędną do prawidłowego rozwoju porcję ruchu.

Zajęcia nawiązują  tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

 

CELE WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE - podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju.

 

Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości . Zwracamy także szczególną uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, poprzez zapewnienie optymalnego klimatu wychowawczego ułatwiającego budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zdobywanie umiejętności empatycznych i społecznych. 

Grupa żłobkowa w ciągu dnia dzieli się ze względu na wiek, tak by dzieci zbliżone wiekowo mogły harmonijnie się rozwijać zgodnie z potencjałem i indywidualnymi predyspozycjami. 

 

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

1.ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

2. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,

3. Organizacja zabaw

4. Nauka jak można się bawić np.„w dom”, w „sklep”,„ w zwierzęta”, „w rodzinę”…

5.Pomoc w pokonywaniu własnych ograniczeń rozwojowych poprzez ukierunkowanie i usprawnienie,

6. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w kwestii opieki i wychowania dziecka do lat 3- metody, techniki, sprawdzone sposoby pracy z dzieckiem. Pomoc i współpraca z rodzicami.

7. Poznawanie świata wszystkimi zmysłami (zajęcia i zabawy stymulujące wszystkie zmysły dziecka)

2. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA          

 

1. Kształtowanie u dziecka pozytywnych postaw społecznych

2. Poznanie i wykorzystywanie zwrotów grzecznościowych w codziennych relacjach z dziećmi (proszę, dziękuję, przepraszam, itp. )

3. Kształtowanie umiejętności życia w grupie rówieśniczej (dzielenia się, wzmacnianie empatii i wzajemnego szacunku u dzieci itp.)

4. Zajęcia kompensacyjne-oswajanie z muzyką (od klasycznej po współczesną)- usprawnienie ruchowe (zabawy ruchowe)-zabawy w grupie,”

5. Usprawnienie w kwestii samoobsługi dziecka (korzystanie z toalety, mycie się , samodzielne ubieranie się, samodzielne spożywanie posiłków…)

6. Uczenie zdrowych nawyków higienicznych,

 

3.PRZYKŁADOWE FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA I SRODKI ICH REALIZACJI

 1. Duże klocki do zabaw ruchowych

 2. Chusta animacyjna

 3. Zabawy szarfami

 4. Woreczki

 5. Zajęcia przy wykorzystaniu Hula – hop

 6. Prace plastyczne (rysowanie kolorowanie, malowanie farbami

 7. Piłki

 8. Zabawy w masie solnej

 9. Malowanie farbami na dużym formacie

 10. Przedstawienia pacynkami (mały teatrzyk)

 11. Zabawy naśladowcze (historyjki ruchowe)

 12. Wierszyki

 13. Piosenki

 14. Zajęcia muzyczne z instrumentami muzycznymi

 15. Taniec dowolny

 16. Zabawa kolorowymi papierami

 17. Wyklejanki

 18. Zabawy manualne – nawlekanie makarony, kartki na nitkę

 19. Gniecenie gazet

 20. Zajęcia okolicznościowe  (bombki na choinkę z kartoników po jogurtach)

 21. Zajęcia zabawowe z Programu

 22. Zajęcia usprawniania aparatu artykulacyjnego mowy poprzez naśladownictwo

 23. Zabawa liśćmi

 24. Zabawy klockami

 25. Zajęcia ze smakami jemy owoc, warzywa kolorujemy, wyklejamy

 26. Rozpoznawanie stron (prawa – lewa)

 27. Woreczki do zajęć korekcyjnych

 28. Zabawa makaronem, kaszą

 29. Gra w kręgle

 30. Puzzle duże i małe

 31. Malowanie w kaszy

 32. Przebieranki

 33. Zabawy materiałami codziennego użytku, jedzeniem

 34. Słuchanie muzyki relaksacyjnej

 35. Bałwanek wyklejany z gazy

 36. Zabawa grochem (usprawnienie małej motoryki dłoni)

 37. Zabawy oddechowe

 38. Gry balonami

 39. Ćwiczenia równowagi

 40. Przeciąganie liny

 41. Gimnastyka

 42. …….wiele innych w zależności od pracy grupy i pomysłów nauczycieli

 

 

 

 

Do podstawowych zadań Żłobka należy:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka w oparciu o roczny plan pracy.
4. Pomoc uczącym się i pracującym rodzicom/opiekunom prawnym poprzez zapewnianie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka.
5. Wyuczenie nawyków sanitarno - higienicznych i samoobsługi.
6. Promocja zdrowotna.
7. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych.
8. Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.

 

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
PUCHATEK

ul. Stargardzka 17 (osiedle Helenów)
72-100 Goleniów

tel. 530 20 40 30
info@przedszkole-goleniow.pl

 

Zapraszamy wszystkich rodziców do odwiedzenia naszej placówki.

Biuro czynne od 9:00 do 14:00.

Niepubliczny Żłobek
PUCHATEK

czynny jest w godzinach 6.30-17.00

Niepubliczne Przedszkole
PUCHATEK

czynne jest w godzinach 6.30-17.00

Dyżury Dyrektora

mgr Iwony Sadzik
CZWARTEK 15.00-16.00

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Puchatek.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: PROMOPOINT.pl