Zajęcia dodatkowe (Zajęcia dodatkowe)

ŻŁOBEK- TYGRYSKI

WTOREK

CZWARTEK

PIĄTEK

 

RYTMIKA

Tańce

Język angielski

9.30-9.40

8.00-8.15

8.50-9.05

 

MISIE:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Gimnastyka korekcyjna

1. j. angielski

2. Rytmika

1.Mały kucharz

2. Mały artysta

1. Tańce

2.j. angielski

1. Piłka

 

11.30-12.00

1. 8.00-8.30

2. 9.45-10.05

1.10.40-11.00

2. 11.00-11.20

1.8.15-8.35

2 9.05-9.35

9.00-10.00

 

BIEDRONKI:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

1. RYTMIKA

2. J.ANGIELSKI

1. MAŁY KUCHARZ

2. MAŁY ARTYSTA

1. TAŃCE

2. J. ANGIELSKI

1. PIŁKA

2. GLOTTODYDAKTYKA

12.00-12.30

1. 10.10-10.40

2. 12.30-13.30

1. 11.00-11.25

2. 11.25-12.00

1. 8.35-9.00

2. 12.30-13.30

1. 10.00-11.00

2. 14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

Mały artysta” 

Opis programu: Przedszkole wykorzystuje działania plastyczne jako zespół zabiegów wychowawczych kształcących i rozwijających osobowość dziecka i jego predyspozycje twórcze, które przygotowują go do uczestniczenia w otaczającym go świecie. Zadanie, jakie stawia przed sobą projekt „Mały artysta”, jest próba wychowania dziecka twórczego, pobudzenie jego ciekawości twórczej oraz zainteresowania architekturą i różnymi technikami plastycznymi. Program „Mały artysta” jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

W skład programu „Mały artysta” wchodzą również zajęcia orgiami i ekologiczne. Zajęcia orgiami mają na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej dziecka i rozwój sprawności w zakresie małej motorki, przy pomocy tradycyjnej sztuki składania papieru. Natomiast zajęcia ekologiczne mają na celu tworzenia prac plastycznych przy wykorzystaniu różnorakich materiałów znalezionych w domu.

Zajęcia programu „Mały artysta” prowadzone są na grupach 3-latków, 4-latków oraz 5-latków.

Cel główny: Rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych i architektonicznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne i konstrukcyjne.

 

POZNAJEMY ZAWODY

 

 

          Program poznajemy zawody obejmuje cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Dzieci w wyniku tych spotkań będą miały sposobność poznać zasady pracy, zakres czynności, atrybuty konkretnych zawodów. Do przedszkola będą w trakcie programu zapraszani specjaliści z różnych dziedzin, jak również przedszkolaki będą miały możliwość udać się na wycieczkę do różnych instytucji by poznać środowisko pracy oraz narzędzia pracy potrzebne w przypadku konkretnych specjalności. Zaplanowano zapoznanie się między innymi z zawodem: ratownika medycznego, drukarza, policjanta, strażaka, fryzjerki, kucharza, itd.

 

Cele programu:

 • Zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów-profesji,

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w instytucjach i urzędach,

 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,

 • poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,

 • rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne, np. strażaka, policjanta, lekarza,

 • kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania,

 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt (spotkanie z inspektorem z Towarzystwa przyjaciół zwierząt, SOK),

 • pomaganie dzieciom w zrozumieniu zagrożeń i przyswojenie zasad zachowania się w obliczu zagrożenia,

 • wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów,

 • poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem,

 • przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych,

 • współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

 • współpraca przedszkola z rodzicami.