Kangurki

Grupa dzieci 6 letnich.
WYCHOWAWCY:
mgr Iwona Sadzik – magister pedagogiki, specjalizacja: psychopedagogika,  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią socjolog- specjalizacja: doradztwo personalne i Public Relations, diagnoza i terapia zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej
Karolina Kałucka – nauczyciel wychowawca – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska

Albumy zdjęć grupy:

x

Dzień chłopaka :)

x