o nas

Niepubliczne przedszkole PUCHATEK rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2012r.

Powstało dzięki inwestycji prywatnej – organu prowadzącego. Właścicielami placówki są Państwo: Urszula i Piotr Czyżowicz.

Przedszkole charakteryzuje: nowoczesny budynek, przestronne sale, bezpieczne i higieniczne sanitariaty, duży, ogrodzony plac zabaw, własna kuchnia- a wszystko to sprawia, że jest to miejsce przyjazne dzieciom.

Wykwalifikowana kadra dba na co dzień by atmosfera panująca wśród pracowników, jak i w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami była przyjazna, pełna zaufania, by każde dziecko czuło się bezpiecznie i było radosne. Nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje, a w swojej pracy wykorzystuje metody:

Matematykę dziecięca Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Klanzę, Metodę Dobrego Startu, Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Przedszkole wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym swoich podopiecznych wdrożyło takie zajęcia jak:

Poznajemy zawody, Kolorowy zawrót głowy w kolorach tęczy- są to autorskie zajęcia opracowane na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy od instytucji z którymi współpracujemy oraz na podstawie pomysłów naszych nauczycielek. Mają one na celu systematycznie stymulować rozwój wyobraźni oraz sprawności manualnych dzieci. Stanowią doskonałą motywację do podejmowania dodatkowych, twórczych działań, umacniają wiarę we własne siły oraz poprawiają pamięć i koncentrację. Uczą wykorzystania zasobów naturalnych w mądry, przemyślany sposób, dbania o środowisko i kształtują postawy prozdrowotne.

       Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka, stwarzając wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości kreujemy postawy aktywne i twórcze. Rozbudzając zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym uczymy postaw pro aktywnych. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i wzbudzamy pozytywne myślenie i wiarę we własne możliwości. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Pomagamy dzieciom w zrozumieniu własnych uczuć i emocji, wdrażając do zachowań akceptowanych społecznie. Poprzez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym aktywnie promujemy edukację przedszkolną. Współpracujemy z Goleniowskim Domem Kultury, z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Goleniowie, z Policją, Biblioteką Miejską, Służbą Ochrony Kolei, Nadleśnictwem w Goleniowie.