nasza kadra

Dyrektor Przedszkola i Żłobka PUCHATEK

mgr Iwona Sadzik – magister pedagogiki, specjalizacja: psychopedagogika,  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią socjolog- specjalizacja: doradztwo personalne i Public Relations, diagnoza i terapia zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej

 

Wicedyrektor Przedszkola

mgr Patrycja Domańska – magister pedagogiki, specjalizacja: pedagogika przedszkolna z logopedią, specjalność promocja zdrowia, logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

Organ Prowadzący Przedszkole i Żłobek PUCHATEK

Piotr Czyżowicz

mgr Urszula Czyżowicz –  magister pedagogiki, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY GRUP PRZEDSZKOLNYCH:

 

mgr Iwona Sadzik – wychowawca grupy Kangurki

mgr pedagogiki, specjalizacja: psychopedagogika,  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią socjolog- specjalizacja: doradztwo personalne i Public Relations, diagnoza i terapia zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej

 

Karolina Kałucka – nauczyciel – wychowawca grupy Kangurki

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska

 

mgr Patrycja Domańska – nauczyciel-wychowawca grupy Pingwinki

mgr pedagogiki, specjalizacja: pedagogika przedszkolna z logopedią, specjalność promocja zdrowia, logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

 

POMOCE NAUCZYCIELA:

 

Kamila Goncelewska

 

 

SPECJALIŚCI:

mgr Iwona Sadzik- Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta SI

mgr Anna Wegnerowska – Zacharzewska – Psycholog

mgr Patrycja Domańska – Logopeda

mgr Dawid Podoła – Nauczyciel zajęć rytmiczno-muzycznych

Magdalena Wasiuk – Nauczyciel języka angielskiego

 

ŻŁOBEK

 

Grupa Motylki:

Joanna Dziachel – Opiekun – wychowawca

Anna Baran – Opiekun – wychowawca

 

Grupa Liski:

Natalia Sobura – Opiekun – wychowawca

Paulina Kostecka – Opiekun – wychowawca

 

Grupa Misie:

Paulina Pietruchowska – Opiekun – wychowawca