nasza kadra

Dyrektor Przedszkola i Żłobka PUCHATEK

mgr Iwona Sadzik – magister pedagogiki, specjalizacja: psychopedagogika,  edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagog, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią socjolog- specjalizacja: doradztwo personalne i Public Relations, diagnoza i terapia zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej, trener Tus

 

Wicedyrektor Przedszkola

mgr Patrycja Domańska – magister pedagogiki, specjalizacja: pedagogika przedszkolna z logopedią, specjalność promocja zdrowia, logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

Organ Prowadzący Przedszkole i Żłobek PUCHATEK

Piotr Czyżowicz

mgr Urszula Czyżowicz –  magister pedagogiki, specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY GRUP PRZEDSZKOLNYCH:

 

mgr Patrycja Domańska – nauczyciel-wychowawca grupy Tygryski

mgr pedagogiki, specjalizacja: pedagogika przedszkolna z logopedią, specjalność promocja zdrowia, logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

mgr Natalia Proskurnicka- nauczyciel-wychowawca grupy Rybki

mgr pedagogiki, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

 

 

POMOCE NAUCZYCIELA:

 

Paulina Pietruchowska

Kamila Królikowska

 

 

SPECJALIŚCI:

mgr Iwona Sadzik- Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta SI, Trener Tus

mgr Katarzyna Rączkiewicz – Psycholog

mgr Patrycja Domańska – Logopeda

Magdalena Wasiuk – Nauczyciel języka angielskiego

 

ŻŁOBEK

 

Grupa Papużki :

Joanna Dziachel – Opiekun – wychowawca

Izabela Wieczorek  Opiekun – wychowawca

 

Grupa Żabki :

Anna Baran – Opiekun – wychowawca

Nikola Kowal – Opiekun – wychowawca

 

Grupa Sówki :

Marcela Stromska – Opiekun – wychowawca