rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. RODO informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek PUCHATEK w
Goleniowie z siedzibą w Goleniowie przy ul. Stargardzkiej 17, 72-100 Goleniów,
reprezentowaną przez Dyrektora Iwonę Sadzik.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu
zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, wykonywania rozliczeń finansowych oraz
realizacji celów i zadań wynikających z Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (t.j.
Dz.U. z 2017, poz. 2198 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017, poz.59).
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne,
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem
grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom
przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie i innym odbiorcom danych np. kurierom czy
bankom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Dane
osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat
od ukończenia edukacji w przedszkolu lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z
przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO(Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a
konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych w tym profilowanie oraz w celach
analitycznych będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. RODO, Niepubliczny Żłobek PUCHATEK w Goleniowie z siedzibą w Goleniowie przy
ul. Stargardzkiej 17, 72-100 Goleniów, reprezentowane przez Dyrektora Iwonę Sadzik informuje, iż w sprawie
przetwarzania danych archiwalnych obowiązek informacyjny jest realizowany za pośrednictwem strony
internetowej Niepublicznego Żłobka PUCHATEK w Goleniowie, a więc udostępniany publicznie – by chronić
prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą.