zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko odkrywa swoje zainteresowania i talenty. To najlepszy moment na podejmowanie pierwszych prób uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. W ten sposób dziecko będzie mogło przekonać się, jakiego rodzaju aktywności sprawiają mu najwięcej radości i satysfakcji.

W naszym przedszkolu zapewniamy i polecamy zajęcia:

– zajęcia rytmiczno – umuzykalniające prowadzone przez Pana Dawida Podołę ( odbywają się raz w tygodniu)

– zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Panią Magdalenę Wasiuk (odbywają się dwa razy w tygodniu)

Powyższe zajęcia realizowane są w ramach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN.