żłobek

Niepubliczny Żłobek PUCHATEK funkcjonuje od 01.09.2012r.

SALE– posiada dwie przestronne sale, do każdej z nich przypisane są sanitariaty oraz pomieszczenia, gdzie przechowywane są osobiste rzeczy dzieci.

PLAC ZABAW– przestronny, w pełni ogrodzony plac zabaw daje możliwości do codziennej zabawy na świeżym powietrzu, w przyjemnym i bezpiecznym otoczeniu.

KUCHNIA- wyśmienita, smaczna kuchnia, gdzie posiłki przygotowywane są na bieżąco według potrzeb dzieci gwarantuje odpowiedni dobór produktów, właściwą wartość energetyczną i odżywczą oraz sprzyja wyrabianiu dobrych nawyków żywieniowych. Organizacja posiłków zabezpiecza równomierną podaż energii w ciągu dnia i odpowiada na potrzeby dziecka. Dzieciom podawane jest I i II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

KADRA– nasza kadra to wykwalifikowane osoby, które z pasją i zaangażowaniem pracują z dziećmi. Wspierają ich rozwój motoryczny, intelektualny oraz społeczno-emocjonalny. Zatrudnione opiekunki posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Stale podnoszą własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu pedagogiki zabawy, emocji, rozwoju dziecka.

CELE WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE – podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju.

Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości . Zwracamy także szczególną uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, poprzez zapewnienie optymalnego klimatu wychowawczego ułatwiającego budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zdobywanie umiejętności empatycznych i społecznych.

Grupa żłobkowa w ciągu dnia dzieli się ze względu na wiek, tak by dzieci zbliżone wiekowo mogły harmonijnie się rozwijać zgodnie z potencjałem i indywidualnymi predyspozycjami.

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.

                                           ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

1.ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

2. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,

3. Organizacja zabaw

4. Nauka jak można się bawić np.„w dom”, w „sklep”,„ w zwierzęta”, „w rodzinę”…

5.Pomoc w pokonywaniu własnych ograniczeń rozwojowych poprzez ukierunkowanie i usprawnienie,

6. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców w kwestii opieki i wychowania dziecka do lat 3- metody, techniki, sprawdzone sposoby pracy z dzieckiem. Pomoc i współpraca z rodzicami.

7. Poznawanie świata wszystkimi zmysłami (zajęcia i zabawy stymulujące wszystkie zmysły dziecka)

2. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA          

1. Kształtowanie u dziecka pozytywnych postaw społecznych
2. Poznanie i wykorzystywanie zwrotów grzecznościowych w codziennych relacjach z dziećmi (proszę, dziękuję, przepraszam, itp. )
3. Kształtowanie umiejętności życia w grupie rówieśniczej (dzielenia się, wzmacnianie empatii i wzajemnego szacunku u dzieci itp.)
4. Zajęcia kompensacyjne- oswajanie z muzyką (od klasycznej po współczesną)- usprawnienie ruchowe (zabawy ruchowe)-zabawy w grupie,”
5. Usprawnienie w kwestii samoobsługi dziecka (korzystanie z toalety, mycie się , samodzielne ubieranie się, samodzielne spożywanie posiłków…)
6. Uczenie zdrowych nawyków higienicznych,

 

3.PRZYKŁADOWE FORMY AKTYWNOŚCI DZIECKA I ŚRODKI ICH REALIZACJI

 1. Duże klocki do zabaw ruchowych
 2. Chusta animacyjna
 3. Zabawy szarfami
 4. Woreczki
 5. Zajęcia przy wykorzystaniu Hula – hop
 6. Prace plastyczne (rysowanie kolorowanie, malowanie farbami)
 7. Piłki
 8. Zabawy w masie solnej
 9. Malowanie farbami na dużym formacie
 10. Przedstawienia pacynkami (mały teatrzyk)
 11. Zabawy naśladowcze (historyjki ruchowe)
 12. Wierszyki
 13. Piosenki
 14. Zajęcia muzyczne z instrumentami muzycznymi
 15. Taniec dowolny
 16. Zabawa kolorowymi papierami
 17. Wyklejanki
 18. Zabawy manualne – nawlekanie makarony, kartki na nitkę
 19. Gniecenie gazet
 20. Zajęcia okolicznościowe  (bombki na choinkę z kartoników po jogurtach)
 21. Zajęcia zabawowe z Programu
 22. Zajęcia usprawniania aparatu artykulacyjnego mowy poprzez naśladownictwo
 23. Zabawa liśćmi
 24. Zabawy klockami
 25. Zajęcia ze smakami jemy owoc, warzywa kolorujemy, wyklejamy
 26. Rozpoznawanie stron (prawa – lewa)
 27. Woreczki do zajęć korekcyjnych
 28. Zabawa makaronem, kaszą
 29. Gra w kręgle
 30. Puzzle duże i małe
 31. Malowanie w kaszy
 32. Przebieranki
 33. Zabawy materiałami codziennego użytku, jedzeniem
 34. Słuchanie muzyki relaksacyjnej
 35. Bałwanek wyklejany z gazy
 36. Zabawa grochem (usprawnienie małej motoryki dłoni)
 37. Zabawy oddechowe
 38. Gry balonami
 39. Ćwiczenia równowagi
 40. Przeciąganie liny
 41. Gimnastyka
 42. …….wiele innych w zależności od pracy grupy i pomysłów nauczycieli

Do podstawowych zadań Żłobka należy:
1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka w oparciu o roczny plan pracy.
4. Pomoc uczącym się i pracującym rodzicom/opiekunom prawnym poprzez zapewnianie ich dzieciom opieki, wychowania, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery oraz kierowanie wszechstronnym rozwojem dziecka.
5. Wyuczenie nawyków sanitarno – higienicznych i samoobsługi.
6. Promocja zdrowotna.
7. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i właściwych zachowań społecznych.
8. Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.