Rybki

Grupa dzieci 3-4 letnich.
WYCHOWAWCY:
 mgr Natalia Proskurnicka – magister  pedagogiki, specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika  opiekuńczo- wychowawcza.
Kamila Królikowska- pomoc nauczyciela

Albumy zdjęć grupy:

x

x